דיגיטל וטכנולוגיה

מהי קרן התמורה של רשות החדשנות?

רשות החדשנות הוא גוף בולט מאוד בארץ, בכל הנוגע ליזמות וסיוע ליזמים. במסגרת פעילותה הרחבה, ישנו גם מה שנקרא "קרן תמורה". מה זה אומר? מה

נגישות