איציק בן טוב. צילום: מתוך דף הפייסבוק של עיריית ראש העין

ראש העירייה לשעבר ויו“ר ועדת הביקורת העירונית, משה סיני, פנה למשרד הפנים ולממונה על השכר במשרד האוצר בבקשה לפסילת האפשרות לשלם את משכורתו של מנכ“ל החברה הכלכלית לפיתוח ראש העין באמצעות חשבונית מס.

בשבוע שעבר התקבל אישור בדירקטוריון החברה הכלכלית ולפיו מנכ“ל החברה, איציק בן טוב, לא יעבוד כשכיר אלא יגיש חשבונית מס עבור משכורתו במעמד של חברה בע“מ.

"הדירקטוריון עשה זאת בגיבוי מלא של ראש העירייה, שלום בן משה, ומרבית החברים בו, למעט הימנעות של חבר אופוזיציה“, כתב סיני בפנייתו. ”כאשר הובהר כי הנושא כפוף לאישור משרד הפנים וכי ’הממונה על התאגידים במשרד הפנים אינו פוסל מהלך זה גם אם לטעמו אין זו דרך המלך‘. היועצת המשפטית של החברה הכלכלית הבהירה כי אכן הנושא כפוף לאישור משרד הפנים… בחישוב חשבוניות המס שנערך למנכ"ל, נכנסו מרכיבי גמלאות, קרן השתלמות, רכב ועוד הטבות סוציאליות, כך שהיקף השכר המוערך עומד על כ-55 אלף שקלים לחודש, בתוספת מע“מ, בעוד בתלוש השכר, שכר המנכ"ל נקבע בד"כ לכ-80% שכר מנכ"ל עירייה שנומינלית לפחות נמוך בהרבה“.

לדברי סיני, מדובר במשרה בכירה בשירות הציבורי והיה ידוע מראש כי מי שיחזיק בה כפוף לסולם השכר בשירות הציבורי. "המעבר למתכונת של הוצאת חשבונית מס טומן בחובו משמעויות למכביר על מתכונת יחסי העבודה בין הרשות המקומית לחברה הכלכלית, בין החברה למנכ"ל, בין המנכ"ל לבין העובדים, וישנן עשרות סוגיות במכלולים אלו, הכרוכים בשינוי תצורת העסקה של משרה מפוקחת ומתוקננת בשירות הציבורי למתכונת קבלנית למעשה, משיקולי מס אישיים בלבד“, המשיך סיני.

משה סיני. צילום: גיל לרנר

”מדובר, למשל, באחריות אישית ביצועית, משפטית של המנכ"ל הקבלן, כפיפות החברה המוציאה את החשבונית לממונים, אחריות משפטית וביטוחית של הרשויות הציבוריות למעשי המנכ"ל שהפך לחברה, מחויבויותיו כאדם פרטי- חברה מול מחויבויות המשרה הנגזרות בפקודת העיריות, ועוד נושאים הקשורים להפרשות, תגמולים, ימי חופשה, מחלה ועוד“.

מעבר לכך, ממשיך סיני, קיימת סוגיית הנראות הציבורית. ”עשרות אלפי שקלים משולמים למנכ"ל תאגיד עירוני, כולל כל עלויות השכר המגולמים בשכר העבודה, כולל מע"מ, כאשר עובדי ציבור באותו מקום, שאין להם אין המנוף האישי, הכלכלי, הציבורי, והמשפטי, מקבלים חלקם שכר מינימום, ואחרים שכר הכפוף למשרות השירות הציבורי, בעוד הממונה עליהם הופך למעין קבלן של החברה המעסיק אותם בפועל“.

מעיריית ראש העין נמסר בתגובה: "בקשתו של מנכ"ל החכ"ל לקבל את שכרו בחשבונית במקום בשכר אושרה ע"י הדירקטוריון בכפוף לאישור משרד הפנים. יודגש כי עלות שכרו לחכ"ל לא תשתנה".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "הנושא נמצא בבדיקה".