השטח המיועד למגה מקווה. צילום: באדיבות אילן שתיוי

נושא הקצאת המקווה בשכונת פסגות אפק בראש העין יוחזר לדיון במועצת העיר - כך קבע אתמול (רביעי) בית המשפט המחוזי מרכז בעקבות עתירה שהגישו תושבים בשכונה נגד הקמת המקווה.

בעתירה שהוגשה לפני כחודש על ידי כמאה מתושבי העיר נגד עיריית ראש העין, ועדת ההקצאות של העירייה ועמותת "אוהל שרה ובאר מרים" שעתידה לקבל את ניהול המקווה למשך 25 שנה, דרשו התושבים לבטל את החלטת העירייה להקמת המקווה ולפתוח מחדש את הדיון בנושא על מנת לצמצם את שטחו ולהקצות שימושים נוספים בשטחו הרחב המתפרש על פני 390 מ"ר.             

בנוסף נטען בעתירה כי ההחלטה להקצות את השטח לעמותה לתקופה של 25 שנה נעשתה תוך התעלמות מכללי המינהל התקין. לדבריהם, בעירייה לא ערכו סקרי צרכים שיתנו תמונה מהימנה לצרכי הציבור באיזור, לא בחנו את החלוקה הדמוגרפית של תושבי השכונה ולא נערך נוהל הקצאות תקין.

בדיון שהתקיים בעתירה אתמול (רביעי) הוחלט, בהסכמת שני הצדדים, כי הנושא יוחזר לדיון במועצה כשהפעם חברי המועצה יקבלו לפני הדיון נתונים שלא הוצגו בפניהם בעבר כמו: היחס בין הסכם הגג במסגרתו התחייבה העירייה להקים ארבעה מקוואות לביו המקווה שבגינו הוגשה העתירה, חוות דעת של מהנד העיר או גורם תכנוני אחר מטעם העירייה ביחס למקום, תוכנית מעודכנת של מבני הציבור והצרכים לגביהם, התייחסות של משרד הדתות בנוגע למקווה באזור המדובר ואת עמודתיהם המנומקות של העמותה שביקשה להקים את המקווה ושל תושבי השכונה שעתרו נגד הבקשה.

צילום: באדיבות זוהר ראובני

”בהחלטתו הבהיר בית המשפט כי החלטה כה מהותית של הקצאת מקרקעי ציבור לעמותה פרטית חייבת להתקבל על יסוד תשתית עובדתית הולמת ורק לאחר שהונחו בפני מועצת העיר מלוא הנתונים העובדתיים השייכים לעניין לצורך קבלת ההחלטה“, אמר עו“ד עומר יניב, אשר ייצג את העותרים נגד הקמת המקווה. ”אנו מברכים על התוצאה ומלאי תקווה כי לאחר שיונחו בפני מועצת העיר מלוא העובדות הנדרשות, תשכיל מועצת העיר לקיים דיון מעמיק, בלב פתוח ונפש חפצה, ולקבל החלטה ראויה בסוגיה כה מהותית עבור תושבי השכונה“.

זוהר ראובני, תושב השכונה וממובילי המאבק, הוסיף כי בית המשפט קבע שנמצאו פגמים מהותיים בהליך ההקצאה ובהצבעת מועצת העיר והחליט לבטל את החלטת המועצה.

”כך למעשה כפינו עליה לעשות את עבודתה כמו שצריך תוך כדי התחשבות בכלל האוכלוסיה וציבור בוחריהם. הוכח שצדקנו לאורך כל הדרך ושחברי המועצה ותושבי העיר הוטעו והולכו שולל על מנת לאשר את ההקצאה הזאת. חברי המועצה קיבלו הזדמנות שניה להוכיח שהם עושים עבודתם נאמנה והם אכן בעד ציבור בוחריהם“.

מעיריית ראש העין נמסר בתגובה: "בית המשפט לא נעתר לסעד שבקשו העותרים בעתירה שהגישו לביטול ההקצאה במתכונת שאושרה. בית המשפט סבר כי לא נפלו פגמים מהותיים בהליכי ההקצאה על כן איפשר לעירייה להמשיך בהליכי ההקצאה ואישורה במועצת העיר בכפוף להצגת מסמכים ונתונים אשר רובם כבר עמדו בפני המליאה בצורה סדורה כדלקמן: נתונים ליחס בין הסכם הגג על פיו התחייבה העירייה להקים 4 מקוואות למקווה שבהקצאה, חוו"ד מהנדס או גורם אחר אשר ליחס בין נספח הבינוי תוכנית החלה על הקרקע, פרוגרמה מעודכנת של מבני ציבור, התייחסות המשרד לענייני דת וכן טיעוני הצדדים שהובאו בעתירה. יש להדגיש כי ההצעה להשבת הדיון למועצת העיר הייתה בהסכמה מלאה של שני הצדדים בית המשפט נתן תוקף פסק דין להסכמות אלה".