המכתב בנושא הגנים. צילום: באדיבות ההורים

כבר תקופה שהרוחות מסביב להנהגת הגנים היישובית בראש העין סוערות. התנגחויות והתנצחויות של  נציגים ותיקים למול חדשים, והכל לעיניהן רואות הכל של ההורים. הפעם על הפרק התנהלות ההנהגה הנוכחית אשר הוציאה השבוע תקנון חדש.

במכתב זועם שהוציאו שלושה מיושבי ראש ההנהגה לשעבר נכתב כי הם "קוראים להנהגת ההורים להתעשת ולחזור בה מכוונתה לשנות באורח דרסטי וחד צדדי את תקנון ההנהגה" וכן "קוראים לקיום אסיפה כללית וקיום הליך בחירות להנהגה ולראש ההנהגה".

על פי לשון המכתב, התקנון אשר תוקן לפני כחצי שנה, אושר על ידי 10 חברי ההנהגה דאז, שהיוו 100% מחברי ההנהגה. כמו כן נטען כי התקנון הכיל מלאכת מחשבת של איזונים ובלמים, שמטרתם ביסוס ההנהגה כמוסד עם תרבות ארגונית, דרכי פעולה וקבלת החלטות. לכן לטענתם "קיבלנו בתדהמה את ההודעה כי ההנהגה הנוכחית, אשר מורכבת ממספר מצומצם ביותר של נציגים, אשר חלקם כבר אינם עוד הורים לילדים בגן עירייה, החליטה על שינויים דרמטיים בתקנון".

בין השינויים אליהם מתייחס המכתב: הארכת כהונת יו"ר ההנהגה, צמצום משמעותי של נציגויות הגנים באסיפה הכללית ושינוי מהותי של התנאים להיבחרות להנהגה. "אנו משוכנעים שהשינויים המתוארים יפגעו בלגיטימציה ובהכרה של ההנהגה בצורה אנושה, ויימנעו יצוג הולם של כלל ההורים לילדים בגנים בעיר" נכתב במכתב אשר חתום על ידי מאיה יעקובי, שירן עזר כהן ואסף לנדאו, ואשר הופץ ברשתות החברתיות.

בתגובה למכתב טוענת יו"ר הנהגת הגנים הנוכחית, מוניק טרייגר סנדו: "ישנם כמה הורים, שבעבר היו נציגים בהנהגת הגנים שחושבים שלטפל בבעיות או פניות מול המערכת צריך להיעשות בכוחניות, וכשהדברים לא מתבצעים לפי רצונם אז צריך לשבור את הכלים. יתרה מכך, התקנון של הנהגת הגנים הישובית שלנו מסתמך על התקנון של וועד הגנים הארצי ומאושר ע״י יו״ר הועד הארצי. כל הפעילויות והשינויים שנעשו בהנהגת הגנים היישובית בראש העין תקינות וחוקיות לחלוטין".

במכתב הבהרה שהוציאה טרייגר סנדו להורי ראש העין, בעקבות מכתבם של השלושה ציינה כי נעשתה פנייה לועד הגנים הארצי, כדי לברר את הנושאים השנויים במחלוקת. וכך נכתב: "פניתי היום, ליו״ר ועד הגנים הארצי, שירלי אסולין, כדי לברר כמה נושאים חשובים והוסבר לי ש: 1) יו״ר הנהגת הגנים, לפי התקנון ארצי, יכול להמשיך בתפקיד שנה נוספת גם אם הילד שלו עלה לכיתה א׳! 2) חוזר מנכ״ל חדש עוד לא התפרסם, וועד ההורים הארצי הגיש עתירה לבית המשפט לכן, חוזר המנכ״ל שמפורסם תקף למרות שהוא משנה שעברה ואין בעיה להשתמש בו. 3) כדי להוסיף נציגים להנהגת הגנים הקיימת יש אפשרות לבחירות, אבל אם כמות הנציגים נמוכה אין צורך לקיים בחירות בכלל. 4) הורה המעורב במערכת הפוליטית בעיר אינו יכול לייצג הורים בועד הגן ובטח שלא ליצגם בהנהגת הגנים העירונית בעיר. כך גם לגבי 5) הורים שהיו מעורבים במקרים של אלימות כלפיי כל גורם במערכת החינוך בעיר: רשות מקומית, מקום בלב והנהגת ההורים".