עיריית ראש העין

   

בישיבת המועצה שנערכה השבוע אישרה מועצת העיר מלגות לסטודנטים תושבי העיר בסך של כ-865,000 שקל.

המלגות יוענקו לסטודנטים תושבי העיר, הלומדים לתואר אקדמי (ראשון או שני) בארץ במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט (המכללות הטכנולוגיות המוכרות ע"י משרד העבודה והרווחה).

ראש העירייה שלום בן משה, המוביל את תכנית המלגות הפועלת בעיר זו השנה החמישית: "החינוך בעיר הוא בראש סדר העדיפויות. אני שמח כי מועצת העיר אישרה פה אחד את המלצות ועדת המלגות בראשותו של חבר המועצה בני אנניה. זוהי החלטה חשובה שמטרתה להקל על סטודנטים תושבי העיר המשקיעים בלימודיהם. השנה גם הנדסאים יוכלו לזכות במלגה". 

בתמורה למלגה, הסטודנטים יעניקו שעות פעילות כתרומה לקהילה בעיר בתחומים שונים כגון: חינוך, ספורט, נוער ועוד. בנוסף, תופעל תכנית פר"ח ב-3 בתי ספר בעיר.

סוגי המלגות לסטודנטים: מלגה עירונית לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח ע"ס 11,000 שקל, מלגה עירונית בשיתוף עם מפעל הפיס ע"ס 10,000 שקל. 

פרטים וקריטריונים על הגשת בקשות למלגה, יפורסמו בעיתונות ובאתר העירייה בשבועות הקרובים.