צילום: עיריית ראש העין

מועצת העיר אישרה הערב את תקציב העירייה לשנת 2019 בסך של 463,609,000 ש"ח ברוב של 11 חברי מועצה, 4 הצביעו נגד ו2 נעדרו מהדיון.

ראש העיר שלום בן משה: "אני מודה לחברי המועצה על הדיון הענייני והמכובד. תקציב 2019 מגלם בתוכו את האכלוס של התושבים החדשים ובמקביל, המשך פיתוח ושדרוג ראש העין לעיר מרכזית ואיכותית במדינה. הגשנו בקשה למשרד הפנים להוריד את הארנונה בשטחים המשותפים כמו בשנה שעברה, כדי להקל על נטל המיסים לתושבי העיר. תקציב 2019 מבטא רצון לשמור על היקף התקציב של 2018 ויש בו גידול בתקציבי החינוך, הרווחה, הספורט, טיפוח ושדרוג העיר ושירותים נוספים לתושבי העיר. עלינו להמשיך לפעול כדי לשמר את מעמדה של העיר כעיר איתנה כלכלית".

השנה תקציב העירייה עומד על 463,609,000 ש"ח המשקף גידול של כ45 מיליון ש"ח בהשוואה לשנת 2018. תקציב זה משקף את פעילות העירייה המתוכננת לשנת 2019 בתחומי העשייה השונים. תקציב החינוך עלה ב 16% אחוזים. גידול זה מבטא את החשיבות שרואה הנהלת העיר בקידום החינוך והעמדתו בראש סדרי העדיפויות לטובת ילדי העיר. בנוסף, חל גידול תקציבי בנושא נשים ומגדר, רווחה והשקעות בטיפוח העיר.