בניין עיריית ראש העין. צילום: גיל לרנר

עיריית ראש העין נמצאת במקום הראשון במדד האיתנות הפיננסית מבין הערים הקטנות. כך עולה מדירוג הרשויות המקומיות של דן אנד ברדסטריט לשנת 2018. הדירוג מבוסס על חמישה פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית.

דירוג הרשויות המקומיות כולל 77 ערים בישראל ומתבסס על נתוני העסקים במשק ממאגרי דן אנד ברדסטריט וכן על הנתונים הפיננסים של הרשויות אשר מפורסמים על ידי משרד הפנים.

הדירוג מבוסס על מודל המשקלל 5 פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית.

דירוג האיתנות הפיננסית של הערים הקטנות. נתונים: דן אנד ברדסטריט

הפרמטרים לפיהם נקבע הדירוג הינם: שיעור עודף / גרעון בתקציב הרגיל, שיעור גביית ארנונה, דירוג סוציו-אקונומי, יחס תושבים לעסקים ושיעור מענקים לסך תקציב רגיל.

מבין הערים הקטנות, המונות פחות מ-50 אלף תושבים, מדורגת ראש העין במקום הראשון בהשוואה למקום השלישי אשתקד. גבעת שמואל שומרת על דירוגה במקום השני ורמת השרון מדורגת במקום השלישי לאחר שבשנה שעברה דורגה במקום הראשון.

על פי הנתונים הכנסות העירייה מתקציב רגיל לשנת 2018 עומדות על 335.5 מיליון שקלים ושיעור גביית הארנונה עומד על 93%.