צילום המחשה: shutterstock

בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעת נזיקין בסך 1.5 מיליון שקל שהגיש גבר מהאזור נגד אשתו המסרבת להתגרש ממנו עד אשר יינתן לה פיצוי הוגן.

בני הזוג נשואים למעלה מארבעים שנה והורים לחמישה, אך מזה עשרים שנה הם חיים בנפרד ומאותה תקופה באים ויוצאים מבתי המשפט בתביעות שונות. בשנים האחרונות, אף על פי שהשניים כבר בגיל השלישי המלחמה ביניהם רק התעצמה. הסיבה: הבעל הגיש תביעת נזיקין נגד פרודתו המסרבת להתגרש ממנו.

על פי פסיקת בית משפט לענייני משפחה על הבעל לשלם לאשה מזונות בסכום של 9,700 שקלים בחודש. בנוסף חילקו בני הזוג את הדירות ביניהם וכן חויב הבעל בתשלום מחצית משווי עסקו בסך 1.5 מיליון שקלים על פי החלטת בית הדין הרבני.

עם זאת, הבעל הגיש שלוש תביעות גירושין בבתי הדין הרבניים, אשר ידועים כמיטיבים עם גברים, אך האישה התנגדה להם וביקשה שלום בית ושלוש פעמים דחו בתי הדין את תביעת הגירושין. בשנת 2012, הגיש הבעל ערעור ובית הדין הגדול דחה גם אותו, תוך שהוא מצווה על הצדדים להתגרש, כשהאשה זכאית לפיצוי הגון מבעלה.

הבעל, לא התייאש והגיש נגד אשתו תביעת נזיקין בסך 1.5 מיליון שקלים, בגין סירובה להתגרש ממנו, בנוסף לתביעה נוספת שהגיש לבית משפט בה דרש כי יבוטלו מזונותיה עקב סרבנות הגט או לחילופין להפחית מדמי המזונות את קצבת הזקנה שהיא מקבלת מזה 35 חודשים.

עורך דין רפי שדמי. צילום: באדיבות עו"ד שדמי

עו"ד רפי שדמי, אשר מייצג את האישה טוען כי "תביעת הנזיקין היא 'תביעת הפחדה',  שהרי אין בחוק עילה לחייב את האישה בפיצויים". הוא הוסיף כי "העובדה שבעלה חי עם אישה אחרת אינה משחררת אותו מאחריותו כלפי אשתו והתשלומים המגיעים לה מתוקף שנות נישואיהם הארוכות".

השופטת שפרה גליק בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קיבלה את עמדת הנתבעת ודחתה את תביעת הפיצויים. בנוסף, קבעה השופטת כי הסכום שנקב הבעל בתביעת הנזיקין גבוה ובלתי סביר והזכירה כי מאז ניתן פסק דינו של בית הדין הרבני לפני 5 שנים, לא הציע הבעל 'פיצוי הוגן' לאשתו. על כן, בנסיבות אלה, יש טעם מוצדק לסירובה להתגרש ואין עילה לחייבה בנזיקין בגין כך.

לאחר שקבעה שהאישה אינה סרבנית גט, דנה השופטת בבקשה לביטול או להפחתת דמי המזונות ודחתה אותה בטענה שהבעל לא הצליח לבסס שום טיעון לתמוך בבקשה זו.

עו"ד שדמי מסביר: "בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של תביעות נזיקיות בדיני משפחה בגין אי מתן/ קבלת גט וזה עומד בסתירה לכל המסד של המשפט העברי לפיו גירושין צריכים להיות בהסכמה. בית המשפט אינו פוסל תביעת נזיקין אולם בשים לב לנסיבות מסוימות. בית הדין בודק את הכשל בנישואין, אלא שבגלל שיש גם בית משפט אזרחי וגם בית דין רבני נוצר פלונטר".