תחנות אוטובוס בראש העין

נכה 100% שמתגורר בראש העין הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד העירייה בטענה שתחנות האוטובוס של הקווים העירוניים אינן מונגשות לנכים.

על פי כתב התביעה, התובע מסוגל לעשות שימוש בתחבורה ציבורית עירונית בכוחות עצמו. עם זאת, בשל מחדליה של העירייה, פעמים רבות הוא נמנע מכך בעל כורחו או שהוא נאלץ לעשות שימוש בתחבורה הציבורית הכרוך באי נוחות רבה.  

לטענת התובע, תחנות האוטובוס החדשות שהוצבו במתחמים החדשים אינן נגישות. כמו כן הוא טוען, כי מבדיקה של 37 תחנות אוטובוס בעיר התברר כי לא בוצעה התאמת הנגישות החשובה ביותר – מתן גישה לתחנות האוטובוס ובכלל זה הנגשת הדרך לתחנות והנמכת המדרכות בצמתים ובמעברי החציה הסמוכים לתחנות.

תחנת אוטובוס בראש העין

בסיכום התביעה מתבקש בית המשפט לתת צו לעירייה המורה לה להנגיש לאלתר את כל תחנות האוטובוס לקווים עירוניים שבתחומה.

בנוסף מתבקש בית המשפט להורות לעירייה לפצות את התובע ואת חברי הקבוצה בסך של 7,500 ש"ח לכל אחד מחברי הקבוצה עבור נזק לא ממוני ו-2,000 ש"ח עבור הנזק הממוני. סך התביעה עומד על 7.6 מיליון שקלים. בית המשפט מתבקש, כאמור, לאשר את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

מעיריית ראש העין נמסר בתגובה: "התביעה טרם התקבלה בעירייה. תגובת העירייה תוגש לבית המשפט. העירייה פועלת להסדרת נגישות במרחב הציבורי בעזרת יועצת נגישות, ותמשיך לעשות כן, ככל הנדרש".