צילום: shutterstock

עוקפות את הגברים: עמותת אור ירוק חושפת כי רק כרבע מהנהגים שהיו מעורבים במהלך 2008 בתאונות דרכים בישראל הן נשים.

מבין 17,945 נהגים ונהגות שהיו מעורבים בתאונות דרכים ב-70 ערים בישראל במהלך שנת 2008, רק 4,858 היו נהגות (27.1%), כך חושפת עמותת אור ירוק בהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במהלך שנת 2008 היו מעורבים נהגים-גברים בכמעט פי 3 תאונות דרכים מאשר נשים. מעורבותן של נהגות בתאונות דרכים קטנה משמעותית מזו של נהגים-גברים לאורך שנים ובכל קבוצות הגיל, דבר המעיד כי נשים נוהגות זהיר יותר מגברים ולכן גם נפגעות פחות בתאונות דרכים.

על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בישראל כ-1.35 מיליון בעלות רישיון נהיגה, המהוות כ-40% מכלל הנהגים בישראל. יחס זה דומה לממוצע במדינות מערביות. אך למרות שיעורן הגבוה כנהגות, מעורבותן בתאונות דרכים קשות (15%) וקטלניות (10%) נמוכה משמעותית בהשוואה לגברים.

לנשות ראש העין, יש סיבה נוספת לחוש גאווה. נשות העיר היו מעורבות רק ב-25.9% מהתאונות שבוצעו ע"י תושבי העיר, כלומר מתחת לממוצע הארצי. נתון
זה ממקם את נהגות ראש העין במקום הארבעים, כלומר בחציון העליון של הערים בדירוג, בו ככל שהעיר מדורגת יותר נמוך, כך הנהגות בה מוערבות פחות בתאונות.

ביחס לשכנותיהן בפתיח תקוה מציגות נשות ראש העין נתונים מעודדים אף יותר. נהגות פתח תקוה מהוות 29.3% מהמעורבים בתאונות, נתון הממקם אותן במקום ה-22 בדירוג וכן מראה כי שיעור מעורבותן בתאונות הוא מעל הממוצע הארצי למעורבות הנשים.

שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "מחקרים מוכיחים כי קיימים הבדלים משמעותיים בדפוסי הנהיגה בין המינים. נשים מצייתות יותר לחוקי התנועה ומעריכות את החוקים באופן יותר חיובי מגברים. הגברים נוהגים בממוצע במהירות גבוהה מזו של הנשים, מבצעים יותר עקיפות, נוהגים יותר במצב שיכרות ונוטלים יותר סיכונים".