הגן בגבעת טל. צילום: באדיבות תושבים

לאחרונה קיבלה ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז מרכז את הערר שהגישו תושבים משכונת גבעת טל בנוגע להפעלת גן הילדים הפרטי ברחוב הנשר 2 בשכונה. הוועדה קבעה כי "מפעילי הגן עושים דין לעצמם, תוך התעלמות מתנאים והחלטות שנקבעו בהחלטות הוועדה המקומית, וזאת באופן חוזר ונשנה".

על פי פרוטוקול ההחלטה, הגן עובד ללא היתר מאז שההיתר הזמני שניתן בוועדה המקומית פג. בנוסף, בעוד אותו היתר הגביל את כמות הילדים ל-25 בלבד, נמצא כי הנכס משמש גן ילדים עם 3 כיתות ובו למעלה מ-40 ילדים.

בעבר הגישו השכנים בקשה לצו מניעה נגד הגן, אך בעלי הגן הגישו בקשה להיתר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בדיון בוועדה המקומית ניתן היתר לשנה אחת בלבד, עד 25 ילדים. השכנים הגישו ערר לוועדה המחוזית, אשר דחתה את הערר מחשש שההורים והילדים ייפגעו מכך.

אלא שמאז,  גן הילדים המשיך לעבוד באותה המתכונת ואף נוספו אליו ילדים. לטענת השכנים, נוכחות הגן מהווה מטרד שכונתי של ממש. "קשה לתאר עד כמה רועש כאן, כמעט בכל שעות פעילות הגן", טוענת אחת השכנות. "הילדים בחצר כל הזמן ויש ימים שמתלווה לכך גם מוסיקה. יש גם ריחות של בישולים שגורמים לנו לשבת בבית עם חלונות מוגפים".

השכנים מתארים מצוקה תחבורתית קשה ברחוב עצמו וברחובות הסובבים. ואם זה לא מספיק, לטענתם באי הגן מרשים לעצמם לחנות בחניות השכנים, למורת רוחם. "זה רחוב דו-סיטרי צר שמדי יום הופך לצוואר בקבוק - בלתי אפשרי לצאת או להכנס לשכונה בשעות הבוקר או אחר הצהריים", מסבירה השכנה.

"אני מקווה שהגן יעבור מכאן מהר", אומר שכן נוסף. "בינתיים הוא ממשיך לפעול כרגיל ולמיטב ידיעתי אפילו בוצע רישום לשנת הלימודים הבאה".

תגובות

תגובת בעל הגן: "אין ספק שהחלטת ועדת הערר בנוגע לגן ברחוב הנשר הפתיעה רבים ואף מהווה תקדים מסוכן לצורך הציבורי. מהחלטת ועדת הערר ניתן להבין כי גני ילדים פרטיים אינם אמורים להיות ממוקמים בשכונות יוקרה או כפי שטען בעל הגן, סמוך למגורי אישיות בכירה אלא בשכונות ותיקות/נכשלות.

"כלומר,זו הפעם הראשונה שהחלטת ועדת ערר הבהירה כי הצורך האישי גובר על הצורך הציבורי. שאם לא כך, לא ניתן להסביר את סירוב הוועדה לאשר את גן הילדים למרות בקשת העיריה, למרות טענת העיריה כי מדובר בצורך ציבורי,למרות שלגן הילדים יש את כל האישורים הנדרשים על פי חוק לצורך קבלת רישיון.

"נציגי הגן והעיריה הסבירו לוועדת הערר את הצורך בגן ואת האישורים אותם קיבל הגן מכל הרשויות המוסמכות אך טענות אלה לא הואילו. החלטה זו ניתנת לאחר שוועדת הערר אישרה מספר חודשים קודם לכן גן ילדים אשר אינו שוכן בשכונת יוקרה והעיריה סרבה לאשר את השימוש בו.

"ועדת הערר כלל לא דנה בנושאים התכנוניים ובעצם ביססה את החלטתה על הפן המשפטי. ידוע כי מפעילי גני הילדים (לרבות הגן המדובר) משקיעים והשקיעו מאות אלפי שקלים בהקמת הגנים בהסתמך על מדיניות העיריה.

"החלטה מסוג זה הבאה בניגוד לעמדת העיריה, עלולה להוביל להעדפה בהקמת גנים בשכונות אשר אינן שכונות יוקרה גם אם אין בהן צורך סביבתי וזאת בשל החשש של בעל הגן כי כל השקעתו תרד לטימיון. החלטה זו הפתיעה והפחידה בעלי גנים נוספים אשר פנו אלינו מבולבלים לאור ניגוד ההחלטות (בין מדיניות העיריה להחלטת ועדת הערר).

"עצם ביסוס החלטת וועדת הערר על תוכן משפטי ולא תכנוני הכשיר לנו את הדרך להגשת ערעור למחוזי עליו אנו עובדים בימים אלה ובמקביל ערעור לעליון בתקווה לבטל את ההחלטה ובכך לסייע לשאר הגנים בעיר אשר כבר הביעו רצון להצטרף למאבק זה".

מעיריית ראש העין נמסר בתגובה: "כל הבקשות למתן היתר לשימוש חורג לצורך הפעלת מעונות יום בנכסים שייעודם מגורים, נדונו בוועדת המשנה לתכנון ולבניה ללא קשר לזהות המבקשים או הבעלים של הנכס."במקביל, הועבר הנושא לאכיפה על ידי מחלקת הפיקוח של הועדה המקומית לתכנון ולבניה וכיום נמצא בטיפול התביעה העירונית".