לוגו עין אפק. צילום: יח"צ

על פי החלטת מועצת רשות המים, שהתקבלה בישיבה שהתקיימה ביום ה' 24/10/19, תאגיד המים העירוני של ראש העין עין אפק ישמור על עצמאותו ולא יתאחד עם תאגידי מים נוספים לכדי תאגיד אזורי. החלטה זו התקבלה לאור חוק צמצום תאגידי המים שעבר בדצמבר אשתקד בכנסת, שעל פיו חמישים ושישה תאגידי מים פעילים יצטמצמו לשלושים תאגידים אזוריים בלבד.

בפרוטוקול ישיבת מועצת רשות המים, התאגידים הפטורים מאיחוד, ובניהם תאגיד עין אפק, הם התאגידים "החזקים והיציבים ביותר מבחינה כלכלית ותפעולית" וישמשו כעוגן יציב של התאגידים האזוריים המתוכננים ויהוו בסיס להקמתם. השיקול המרכזי אשר עמד בבסיס החלטתה של רשות המים הינו הצטיינותו של התאגיד, אשר עומד בכללי אמות המידה שקבעה הרשות בכל הפרמטרים: ניהול תקציבי, פעולות הנדסיות, איכות מי שתיה, מוכנות לחירום והשירות הניתן לתושבים. תאגיד עין אפק נבחר בקפידה יחד עם 32 תאגידים נוספים בפריסה ארצית, להיות מבין אלה אשר ישמרו על עצמאותם הניהולית והתקציבית ושלא יתאחדו עם תאגידים נוספים.

מנכ"ל התאגיד, עו"ד יאיר אברהם: " אני מברך את החלטתה של רשות המים לשמור על עצמאותו ואיתנותו של התאגיד המוכיחה את עוצמתו הכלכלית והתפעולית. צוות התאגיד ימשיך להצטיין בכל הפרמטרים גם בעתיד. החלטה זו תסייע לנו להתרכז בעיקר; להמשיך לשפר ולשדרג, ללא עיכובים, את כלל מערכות המים והביוב והשירות הניתן לתושבים בראש העין".