צילום: מטה המאבק

ראש העיר, שלום בן משה, הופיע ביום רביעי בדיון מקדמי בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בנושא תחנת הכוח ואמר: "הקמת תחנת הכוח בסמוך לבתי התושבים - לא נכונה, לא מוסרית וגם לא תהיה. הקמת תחנת הכוח היא בבחינת הכרזת מלחמה על תושבי העיר והסביבה, זו מלחמת עולם".

היועץ ההידרולוגי של העירייה, ברק בלונדר, ציין בדיון כי התחנה מוצעת באזור של רדיוסי מגן סביב קידוחי מי שתיה וכי המיקום מנוגד לתקנות בריאות העם.

בכדי לקדם את המאבק, בישיבה השתתפו נציגים של משרדי ממשלה שונים ובהם המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, רשות מקרקעי ישראל, משרד האנרגיה, משרד הפנים ועוד.

נציגי משרד הבריאות הדגישו כי אזור התחנה מאופיין ברגישות הידרולוגית גבוהה ביותר ולאור זאת, הם מתנגדים להקמת התחנה. כמו כן, ציין נציג משרד הבריאות שגם חברת מקורות וגם רשות המים מתנגדים להקמת התחנה.