חשבון המים בסך שקיבלה האישה בסך 1,783.18 שקלים. צילום: באדיבות האישה

תושבת ראש העין, אשר פתחה כהרגלה את פירוט חיובי כרטיס האשראי שלה,  נדהמה לגלות חיוב אסטרונומי בסך של 1,783.17 ש"ח עבור תאגיד המים "עין אפק".

"הם גם היו מאוד מדוייקים, על האגורה. זה ממש אבסורד", כועסת נעמי (65) , תושבת שכונת גבעת הסלעים. "בדקתי חיובים אחרונים והם היו בסכום של עשרות שקלים, אולי 100 ש"ח מקסימום. כלומר 600 ש"ח בשנה מאחר והתשלום הוא דו-חודשי, ועכשיו על חודשיים קיבלתי תשלום של כמה שנים".

נעמי, אלמנה ופנסיונרית אשר מתגוררת לבדה, יצרה קשר עם תאגיד המים "עין אפק" כדי להבין על מה ולמה קיבלה סכום כזה. לדבריה נאמר לה כי  הגיעו אנשי החברה לקרוא את שעון המים, ומאחר והשער בכניסה לביתה היה סגור, בוצעה הערכה שעל פיה נקבע הסכום.

נעמי ניסתה להבין על סמך מה בוצעה הערכה בסכום כזה, ונענתה כי נעשית בחינה של התקופה המקבילה אשתקד או שחושב הממוצע של צריכת המים בתקופות האחרונות.  בשני המקרים, טענה נעמי כי לא יתכן והגיעה לצריכה ולסכומים כאלו. בסופו של דבר הוצע לנעמי למלא טופס ולשלוח אותו בצירוף צילום של שעון המים, כשלאחר מכן החיוב יבחן מחדש.

"יש לי קצת ידע במחשבים אבל עדיין לקח לי שעה לעשות את זה", היא מספרת. "בזמני הפנוי אני עוזרת לנזקקים, ובמקרה הזה, ישר ראיתי אותם מול עיני. איך מבוגרים ועולים חדשים יכולים להתמודד עם סיטואציה כזאת? לרובם אין בכלל טלפון חכם כדי לצלם, לשלוח ולבצע את שאר הפעולות".

"התשובה של הנציגה שאמרה לי שעליי לבדוק את החשבוניות בכלל קוממה אותי. אני נותנת אמון באנשים ולא חשבתי שיגזלו אותי ככה לאור יום ובחסות החוק. נתתי להם הרשאה לכרטיס אשראי אז הם מרשים לעצמם לגבות כמה שהם רוצים. אני מקווה שהמקרה הזה יעורר אנשים לבדוק את החיובים שלהם , ובמקביל יעורר את תאגיד המים  לבצע בדק בית".

תאגיד המים "עין אפק" בראש העין. צילום: עמית לרנר

תגובת תאגיד המים "עין אפק"

"תאגיד עין אפק פועל על פי "כללי תאגידי מים וביוב". מבדיקת תלונתך נמצא כי הגברת נעמי קיבלה במשך כשנתיים חיובים תקופתיים על פי הערכה אשר אינם משקפים את צריכת המים בנכס וזאת לאור כך שהנכס של התושבת סגור בשער אשר לא מאפשר כניסת נציג התאגיד לשטח לצורך ביצוע קריאה תקינה.

"אציין כי מדובר בבניין מגורים משותף, וכי במצב זה הדיירים האחרים בבניין משלמים בגין חיובי המים של התושבת באמצעות הצריכה המשותפת  המחולקת באופן שווה בין הדיירים. בכל חשבון תקופתי נרשמת הודעה שהחיוב בוצע בהערכה וכמו כן, שולח התאגיד מידי שנה מכתב לצרכנים אשר בנכסם מבוצע הערכות צריכה וההשלכות הנובעות מכך וזאת על פי הכללים. בספטמבר 2017 נושא זה אף הוסבר לתושבת בפנייתה לתאגיד לאור חוב שצברה, והוסברו לה האופציות האפשריות לצורך חיובה התקין לפי קריאת מונה ולא הערכות.

"למרות זאת, לא עדכנה התושבת את קריאות המונה העדכניות לכל תקופת חיוב, שכן היא חויבה בגין צריכה נמוכה יותר בהרבה מצריכתה בפועל. בנוסף, החל משנת 2018 שולח התאגיד מסרונים המעדכנים כי לא בוצעה קריאה תקינה בנכס וכי עליהם להעביר אל התאגיד קריאה עדכנית. מבדיקת נתוני התושבת עולה כי מספר הטלפון המעודכן על ידי התושבת ברישומי התאגיד הנו מספר טלפון קווי, וכי משנת 2017 לא בוצעה פניה לתאגיד על ידי התושבת, ולכן, רק כעת, לאור פנייתה מיום 20.12.18 עודכן מספר הטלפון הנייד.

הסכום שמופיע בחשבון המים של תאגיד עין אפק. צילום: באדיבות האישה

"לאור האמור לעיל, בהתאם לכללים, החליט התאגיד לחייב צרכנים אשר במשך תקופה ממושכת חויבו באופן שלא משקף את צריכת המים בנכסם ואשר לא מאפשרים כניסת נציגי התאגיד לנכס ואף לא מעבירים באופן עצמאי קריאות של מונה המים, לבצע הערכה אשר תשקף את צריכת המים בנכס לכלל תקופות החיוב בהם חויבו בחוסר, וזאת בהתאם לאומדן של מהנדס התאגיד, המביא בחשבון את גודל הנכס , מס'  הנפשות המתגוררות בו ושימושי המים בנכס, כפי שידועים לתאגיד המים.

"יובהר, כי החלטה זו נובעת מכך שצרכנים רבים מנצלים את העובדה, שהם מקבלים הערכת צריכה לפי מספר נפשות בלבד ואף פחות מכך, במשך זמן רב, ולא מאפשרים לנציגי התאגיד לבצע קריאה עדכנית ובכך להימנע ככל הנראה מחיובים גבוהים יותר אשר נוצרים עקב צריכה גבוהה יותר.

"לאור כך, חויבה התושבת ב-150 מ"ק צריכה, מאחר ובמשך 8 תקופות חיוב חויבה בחוסר. להלן הסבר החיוב: 150 מ"ק/ 8 תקופות= 18 מ"ק בממוצע לתקופת חיוב על 2 נפשות ( 7 קוב לנפש) ועל הגינה שבנכס. כפי שהוסבר לתושבת בפנייתה מיום 20.12.18, עליה להעביר אל התאגיד צילום מונה עדכני (באמצעות אתר התאגיד/אפליקציה/משרדי קבלת קהל/פקס). התאגיד יבצע עדכון של הקריאה, ובמידה והקריאה נמוכה מההערכה שניתנה, תקבל התושבת את הזיכוי בגין ההפרש וכן תעודכן הצריכה באופן רטרואקטיבי לצורך ניצול מלא של זכאות לתעריף מוזל בגין נפשות.

"אנו מתנצלים בגין אי הנוחות שנגרמה לתושבת, אך אין התאגיד יכול לאפשר מצב שבו צרכנים אחרים בבניין ישלמו עבור צריכת המים של  דייר אחר בבניין בו הם מתגוררים".