בנגה, אדיב ובן משה. צילומים: באדיבותם

ידיעה מעודכנת: לקראת כינוס ישיבת המועצה הראשונה בראש העין, סיפר לנו מקורב לראש העירייה על המשא ומתן והקואליציה המסתמנת. בסופו של דבר המשא ומתן הוליד תוצאות חדשות. עומר שכטר יהיה מחזיק תיק החינוך הממלכתי וסגן ראש העירייה בשכר.

בשלב זה מסתמנת הקואליציה הבאה:

ישי אדוארד ישמש כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה.

עדי אביאני מהבית היהודי יהיה סגן בשכר ואחראי על תיק מורשת ישראל וחינוך ממלכתי-דתי.

מיכאל מלמד יהיה סגן בשכר, התפקיד שיקבל עדיין לא סגור.

עומר רצון ככל הנראה יהיה מופקד על תיק הספורט. עדיין לא ידוע מי יהיה אחראי על התרבות.

בני אנניה יהיה מחזיק תיק נוער וצעירים, מחזיק תיק אזורי התעשייה ומחזיק תיק קליטה ועלייה. בנוסף יהיה יו"ר ועדת מלגות לסטודנטים ויו"ר ועדת הנחות. 

יצויין כי נכון לעכשיו רז שגיא על שני המנדטים שלו, חנוך עוז מהליכוד ויוכי פנחסי אדיב נשארים באופוזיציה.

כאמור, הרשימה המופיעה לעיל אינה סופית ועדיין יכולה להשתנות. במהלך ישיבת המועצה הראשונה ולאחריה סביר שנהיה חכמים יותר.