שיינמן ובן משה. צילום: פרטי

ועדת החינוך העירונית התכנסה פעם אחת בלבד מאז הבחירות האחרונות, זאת, למרות שעל פי פקודת העיריות, הוועדה חייבת להתכנס אחת לשלושה חודשים. ”בראש העין יש לא מעט נושאים בוערים בתחום החינוך שצריך לדון בהם, אבל למרות הוועדה לא התכנסה“, אמר גורם עירוני. 

יו“ר הוועדה, כפי שכתוב בפרוטוקול מליאת המועצה מחודש פברואר 2015, הוא ראש העירייה, שלום בן משה, וממלאת מקומו בוועדה, היא סגניתו ומחזיקת תיק החינוך, סיגל שיינמן.

הנושאים שבהם צריכה לדון הוועדה הם רבים. בין היתר ניתן למנות, את התוכנית להוספת מוסדות חינוך ואופן מימושה, היעדר מוסדות חינוך על פי צפי האכלוס, הקמת מוסדות חינוך סמוך לקווי המתח הגבוה, מתן אפשרות למגרסות אבק לעבוד סמוך לגני ילדים ועוד.

”לוועדת החינוך, להבנתי, קיימת השפעה מכרעת לשיפור איכות שירותי החינוך הניתנים לקהילה“, המועמד לראשות העירייה, ישי אדוארד. ”עבודה תקינה תוך שיתוף פעולה עם חברי הוועדה עשויים לשמש מכפילי עוצמה לעשייה החינוכית בעיר, לדייק את כיווני הפעולה של הרשות, לכוון את גורמי החינוך הפועלים בעיר, לגבש את המדיניות ארוכת הטווח של העיר, לקדם ולממש תכניות חינוך קצרות טווח, להוות כתובת לתושבים בנושאי החינוך השונים כגון ועוד“.

אדוארד. צילום: סיון פרג'

לדבריו, העובדה שהוועדה אינה מתכנסת באופן שוטף, למרות שמדובר בוועדת חובה, מצערת מאוד. ”אין דרך אחרת לתאר זאת, זולת זלזול באחת המשימות החשובות שהעירייה אמונה עליהן“, ציין. ”הדבר משתקף בעוד פנים בעשייה החינוכית: אין תוכנית אב ארוכת שנים ומרחיקה ראות המבססת תפיסה חינוכית הנשענת על עקרונות מקצועיים הנכונים לעיר“.

שיינמן מסרה: "אני רואה חשיבות רבה בהתכנסות ועדת חינוך לקידום נושאים חינוכיים הנמצאים על הפרק ופיתוח יוזמות חדשות המקדמות מערכת חינוך. ועדות עירייה שפועלות כראוי, חוקרות, לומדות מגיעות למסקנות ומגישות אותן לראש העירייה כהמלצה ליישום, מקדמות את המערכת כולה. כך אני פועלת בוועדות שאני עומדת בראשן ועובדות לאורך כל הקדנציה, בשיתוף מלא של הציבור וכל אחד מוזמן לקחת בהן חלק.

"ועדת החינוך הינה וועדת חובה ויו"ר הוועדה על פי משרד הפנים הוא ראש העירייה ומתפקידו לכנס את הוועדה ולקבוע את סדר יומה. אני מאמינה בשיח רחב מקצועי וענייני לכן אגף החינוך ואנוכי מכנסים ועדות ייעודיות בנושאי חינוך כמו: מעבדת חדשנות בחינוך, ועדת היגוי להבניית הרצף החינוכי במערכת החינוך מהבוקר ועד אחה"צ ועוד.

"בנוסף, אני יו"ר של שתי ועדות: ועדת איכות הסביבה והוועדה לשיוויון מגדרי. שתי וועדות שמתכנסות באופן סדיר, והן ועדות פעילות העובדות לאורך כל הקדנציה עם השגים משמעותיים".

מדוברות העירייה טרם התקבלה תגובה.