שלום בן משה ועוזי אשואל. צילומים: מתוך הפייסבוק

חבר מועצת עיריית ראש העין וחבר ועדת הביקורת העירונית, עוזי אשואל, פנה לראש העירייה שלום בן משה, בשאילתא בעניין סירובו למינוי ממלא מקומו כמתחייב בחוק.

”חלפו כשמונה חודשים מיום התפטרותו של ממלא מקומך, בני (בנגה) בית אור מתפקידו ופרישתו לאופוזיציה וחלפו גם שלושה חודשים מיום פנייתי אליך ולאחרים בכתב, בעניין הצורך והחובה החוקית המוטלת עליך למנות מ״מ לראש העירייה“, כתב אשואל לבן משה.

לדבריו, הוא פנה בנושא ליועצת המשפטית של העירייה, פרומה פורת וקיבל ממנה חוות דעת לפיה ”יש למנות ממלא מקום והנושא בטיפול ראש העירייה“.

בנגה. ממלא המקום שהתפטר

בפנייתו כתב אשואל: ”למרות שהחוק מורה ומחייב אותך למנות ממלא מקום לראש העירייה תוך 45 ימים מיום כינון הישיבה הראשונה או מיום התפטרותו של ממלא המקום טרם מונה על ידך אדם לתפקיד זה מסיבות תמוהות השמורות אך ורק עמך“.

בנוסף, הוא ביקש ממנו למנות ממלא מקום בישיבת המועצה הקרובה כמתחייב בחוק. ”מדוע חלפו למעלה משמונה חודשים וטרם מינית ממלא מקום, למרות חוות דעתה המשפטית של היועצת המשפטית לעירייה ועל אף שאי מינוי ממלא מקום לראש העירייה הינה פעולה פאסיבית הנוגדת את הוראות החוק“.

מדוברות העירייה נמסר בתגובה: "הנושא נמצא בבדיקה של משרד הפנים ולכשתגיע תשובתם, נפעל בהתאם".