עימות קודם בישיבת מועצה. צילום ארכיון: באדיבות התושבים

סערה בדיון מועצת העיר על דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016. במהלך ישיבת המועצה שהתקיימה השבוע בנושא, סירב ראש העירייה שלום בן משה לקבל את דעת מבקר העירייה, משה כהן, על "מינוי בכיר שלא על פי מנהל תקין“.

המבקר סירב לחזור בו מהקביעה החד משמעית ובהצבעה צמודה ראש העירייה הסיר ברוב חברי הקואליציה את הנושא מהמלצות ועדת הביקורת.

בישיבה הוצגו מסקנות דו"ח הוועדה לענייני ביקורת, שהובאו לאישור מועצת העיר: הקמת אגף הביטחון בעיר, אגרת השמירה שעלתה משמעותית, תפקוד הקונסרבטוריון ואולם סימפוניה, העלייה המשמעותית בהיקף תלונות הציבור, בחיבורים פיראטיים לחשמל העירוני המהווים סכנה בטיחותית ואובדן כספים לעירייה ובליקויים נוספים, כולל כאלו שלא תוקנו בעבר הקשורים לרשת "מקום בלב".

ראש העירייה לשעבר ויו“ר ועדת הביקורת, משה סיני, סיכם כל נושא אשר הועלה בדו“ח והמליץ למועצה לבטל את מס השמירה, ולתבוע ממשרדי הממשלה לכסות את כל עלויות השמירה בעיר, לאור הכשלים בהסכם הגג . בנוסף, הוא הדגיש כי יש לשקול על הקמת אגף תרבות, שיוכל לקדם בחזון ובמש את פעילויות התרבות בעיר, והסב את תשומת הלב לנושאי בטיחות מידיים הקשורים בחיבורי החשמל הפיראטיים.

ראש העירייה בן משה ציין כי נעשתה עבודת מטה הקשורה לאגף הביטחון וכי אין לראות באגרת שמירה מס ארנונה, וכי התושבים יכולים לקבל הנחות.

עם זאת כאשר הועמדו המלצות ועדת הביקורת להצבעה, דרש בן משה להוציא מהן את המלצת המבקר בנוגע למנהל האבטחה העירוני, בטענה כי המינוי היה חוקי. המבקר התעקש כי המינוי נעשה שלא על פי מנהל תקין, וכי הרשות הכתיבה למעשה לחברת האבטחה הפרטית את זהות מנהל האבטחה מטעמה.

בהצבעה שנערכה התקבלה הצעת ראש העירייה ברוב דחוק לאשר את ההמלצות ללא המלצת המבקר בנושא מנהל האבטחה העירוני, שעסקו בחשיבות הליכי מכרז תקינים. חברי האופוזיציה, מנגד, דרשו לאשר את כל ההמלצות כמכלול אחד.

בעד הצעת ראש העיריה הצביעו חברי הקואליציה: חנוך עוז, סיגל שיינמן, עדי אבייאני, ושלום בן משה. בעד הצעת האופוזיציה הצביעו עו"ד איתן תם ומשה סיני. "התעקשות ראש העירייה לכפות את דעתו על מבקר העירייה, בנושא מינוי לא תקין, ולשנות למעשה את הדו"ח היא מחפירה, ומהווה עבורו תעודת עניות , המצביעה על אובדן הצפון והמצפן“, אמר סיני. ”להערכתי זה חלק מניסיון  להפעיל לחצים ולהלך אימים על מבקר העירייה העוסק כיום בבדיקת נושאים מהותיים בתפקוד העיריה. צר לי שחברי מועצה אחרים נגררו אחר אובדן העשתונות של בן משה ויצאו נגד המלצת מבקר העירייה. כך לא נוהגת רשות עירונית שקופה שפניה לציבור“.

מהעירייה ביקשו לא להתייחס לדברים.